שיפוץ דירת מגורים

WHAT

גודל דירה 80 מ"ר

דירת מגורים

בתהליך עבודה

WHEN

נאות אפקה

תל אביב- יפו

WHERE

עיצוב כולל של דירת 3 חדרים. 

פרוייקט בתהליך עבודה.

 © SAY Design Studio 2017

יוליה ליפקין  054-8019016 |  שיר רוזנבאום 054-5385657

studio@say-design.co.il